Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Anaade

Anaade

Anaade ko Daande baɗotoongal

Anaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Weñaade

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Anaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi ani
A ani
O ani
En ngani
Min ngani
On ngani
Ɓe ngani
Timmungal ɗimmal
nganii-mi
ngani-ɗaa
O anii
ngani-ɗen
Min nganii
ngani-ɗon
Ɓe nganii
Timmungal ɗimmal
Miin anii
Aan anii
Kaŋko anii
Enen nganii
Minen nganii
Onon nganii
Kamɓe nganii
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe anii
Aɗa anii
Ombo anii
Eɗen nganii
Emin nganii
Oɗon nganii
Eɓe nganii
Timmungal tataɗal
Mi aniima
A aniima
O aniima
En nganiima
Min nganiima
On nganiima
Ɓe nganiima

Jogorngal nayaɓal
Miin anotoo
Aan anotoo
Kaŋko anotoo
Enen nganotoo
Minen nganotoo
Onon nganotoo
Kamɓe nganotoo
Jogorngal tataɓal
Mi anoto
A anoto
O anoto
En nganoto
Min nganoto
On nganoto
Ɓe nganoto
Jogorngal ɗimmal
Mi anoo
ngan-ɗaa
O anoo
ngan-ɗen
Min nganoo
ngan-ɗon
Ɓe nganoo
Jogorngal gadanal
Yo mi ano
Yo a ano
Yo o ano
Yo en ngano
Yo min ngano
Yo on ngano
Yo ɓe ngano

Inɗe ceekaaɗe e Anaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Anaade

ganiiɗo aniiɓe ganotooɗo anotooɓe ganorgal ganorɗe ganagol ganali ganol gani
ngandi nganri ganɗi anannde gananɗe anoore ganooje ano gane anre
gane

Inɗe ceekaaɗe e Anaade jahduɗe pelle inɗeAnaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Anaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Anaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Anaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e AnaadeSokna Mariame ɓeydani en Anaade e deftere ndee.