A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Siggude

Siggude

Siggude ko Daande Baɗowal

Siggude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Fenndude

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Siggude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi siggu
A siggu
O siggu
En ciggu
Min ciggu
On ciggu
Ɓe ciggu
Timmungal ɗimmal
ciggu-mi
ciggu-ɗaa
O siggi
ciggu-ɗen
Min ciggi
ciggu-ɗon
Ɓe ciggi
Timmungal ɗimmal
Miin siggi
Aan siggi
Kaŋko siggi
Enen ciggi
Minen ciggi
Onon ciggi
Kamɓe ciggi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe siggi
Aɗa siggi
Ombo siggi
Eɗen ciggi
Emin ciggi
Oɗon ciggi
Eɓe ciggi
Timmungal tataɗal
Mi siggii
A siggii
O siggii
En ciggii
Min ciggii
On ciggii
Ɓe ciggii

Jogorngal nayaɓal
Miin siggata
Aan siggata
Kaŋko siggata
Enen ciggata
Minen ciggata
Onon ciggata
Kamɓe ciggata
Jogorngal tataɓal
Mi siggat
A siggat
O siggat
En ciggat
Min ciggat
On ciggat
Ɓe ciggat
Jogorngal ɗimmal
Mi sigga
ciggaa
O sigga
ciggen
Min cigga
ciggon
Ɓe cigga
Jogorngal gadanal
Yo mi siggu
Yo a siggu
Yo o siggu
Yo en ciggu
Yo min ciggu
Yo on ciggu
Yo ɓe ciggu

Inɗe ceekaaɗe e Siggude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Siggude

ciggoowo siggooɓe cigguɗo sigguɓe ciggirgal ciggirɗe ciggal cigge ciggugol cigguli
ciggol ciggi ciggidi ciggiri ciggiɗi siggannde cigganɗe siggoore ciggooje siggo
cigge siggere cigge

Inɗe ceekaaɗe e Siggude jahduɗe pelle inɗe

ciggoowo o ciggooba ba ciggoori ndi ciggowol ngol ciggooka ka ciggooki ki ciggooru ndu ciggokal kal ciggowal ngal ciggowel ngel
ciggoongo ngo ciggoore nde ciggoongu ngu ciggoonge nge ciggowum ɗum ciggowam ɗam siggooɓe ɓe ciggooɗe ɗe ciggooɗi ɗi ciggokon kon


Siggude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Siggude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Siggude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Siggude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e SiggudeCeerno amadaliw ɓeydani en Siggude e deftere ndee.