Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Foomnaade

Foomnaade

Foomnaade ko Daande baɗotoongal

Foomnaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Suutde huunde ha weeya ngam fukkude e leydi walla wassa

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Foomnaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi foomni
A foomni
O foomni
En poomni
Min poomni
On poomni
Ɓe poomni
Timmungal ɗimmal
poomnii-mi
poomni-ɗaa
O foomnii
poomni-ɗen
Min poomnii
poomni-ɗon
Ɓe poomnii
Timmungal ɗimmal
Miin foomnii
Aan foomnii
Kaŋko foomnii
Enen poomnii
Minen poomnii
Onon poomnii
Kamɓe poomnii
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe foomnii
Aɗa foomnii
Ombo foomnii
Eɗen poomnii
Emin poomnii
Oɗon poomnii
Eɓe poomnii
Timmungal tataɗal
Mi foomniima
A foomniima
O foomniima
En poomniima
Min poomniima
On poomniima
Ɓe poomniima

Jogorngal nayaɓal
Miin foomnotoo
Aan foomnotoo
Kaŋko foomnotoo
Enen poomnotoo
Minen poomnotoo
Onon poomnotoo
Kamɓe poomnotoo
Jogorngal tataɓal
Mi foomnoto
A foomnoto
O foomnoto
En poomnoto
Min poomnoto
On poomnoto
Ɓe poomnoto
Jogorngal ɗimmal
Mi foomnoo
poomno-ɗaa
O foomnoo
poomno-ɗen
Min poomnoo
poomno-ɗon
Ɓe poomnoo
Jogorngal gadanal
Yo mi foomno
Yo a foomno
Yo o foomno
Yo en poomno
Yo min poomno
Yo on poomno
Yo ɓe poomno

Inɗe ceekaaɗe e Foomnaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Foomnaade

poomniiɗo foomniiɓe poomnotooɗo foomnotooɓe poomnorgal poomnorɗe poomnagol poomnali poomnol poomni
poomnidi poomniri poomniɗi foomnannde poomnanɗe foomnoore poomnooje foomno poomne foomnere
poomne

Inɗe ceekaaɗe e Foomnaade jahduɗe pelle inɗeFoomnaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Foomnaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Foomnaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Foomnaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e FoomnaadeSokna Mariame ɓeydani en Foomnaade e deftere ndee.