A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Sumalle

Sumalle o / Sumalleeji ɗi

Sumalle ko Innde renndinnde

Sumalle ina waawi ɓaggeede e fannu Kuwtorɗe.

Teelal Sumalle ko Sumalle, keewal mum ko Sumalleeji.

Firo

Nguru mbeewa walla mbaalu, mbaɗtaangu no saawdu nii, ina nawiree ndeelam

Ɓeydan "Sumalle" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Sumalle" - Ɓeydan "Sumalle" winndannde


Lomtooji jeyal

Teelal Keewal
Sumalle am o Sumalleeji am ɗi
Sumalle maa o Sumalleeji maa ɗi
Sumalle makko o Sumalleeji makko ɗi
Sumalle amen o Sumalleeji amen ɗi
Sumalle men o Sumalleeji men ɗi
Sumalle mon o Sumalleeji mon ɗi
Sumalle maɓɓe o Sumalleeji maɓɓe ɗi

Sumalle e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Sumalle e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Sumalle

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Sumalle

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e SumalleCeerno amadaliw ɓeydani en Sumalle e deftere ndee.