A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Uurde

Uurde

Uurde ko Daande Baɗowal

Uurde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Waasde luuɓde

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Uurde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi uur
A uur
O uur
En nguur
Min nguur
On nguur
Ɓe nguur
Timmungal ɗimmal
nguur-mi
nguur-ɗaa
O uuri
nguur-ɗen
Min nguuri
nguur-ɗon
Ɓe nguuri
Timmungal ɗimmal
Miin uuri
Aan uuri
Kaŋko uuri
Enen nguuri
Minen nguuri
Onon nguuri
Kamɓe nguuri
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe uuri
Aɗa uuri
Ombo uuri
Eɗen nguuri
Emin nguuri
Oɗon nguuri
Eɓe nguuri
Timmungal tataɗal
Mi uurii
A uurii
O uurii
En nguurii
Min nguurii
On nguurii
Ɓe nguurii

Jogorngal nayaɓal
Miin uurata
Aan uurata
Kaŋko uurata
Enen nguurata
Minen nguurata
Onon nguurata
Kamɓe nguurata
Jogorngal tataɓal
Mi uurat
A uurat
O uurat
En nguurat
Min nguurat
On nguurat
Ɓe nguurat
Jogorngal ɗimmal
Mi uura
nguuraa
O uura
nguuren
Min nguura
nguuron
Ɓe nguura
Jogorngal gadanal
Yo mi uur
Yo a uur
Yo o uur
Yo en nguur
Yo min nguur
Yo on nguur
Yo ɓe nguur

Inɗe ceekaaɗe e Uurde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Uurde

guuroowo uurooɓe guurɗo uurɓe guurirgal guurirɗe guural guure guurgol guurli
guurol guuri nguurdi nguurri guurɗi uurannde guuranɗe uuroore guurooje uuro
guure uurre guure

Inɗe ceekaaɗe e Uurde jahduɗe pelle inɗe

guuroowo o nguurooba ba nguuroori ndi guurowol ngol nguurooka ka nguurooki ki nguurooru ndu guurokal kal guurowal ngal guurowel ngel
nguuroongo ngo nguuroore nde nguuroongu ngu nguuroonge nge nguurowum ɗum nguurowam ɗam uurooɓe ɓe guurooɗe ɗe guurooɗi ɗi nguurokon kon


Uurde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Uurde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Uurde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Uurde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e UurdeCeerno amadaliw ɓeydani en Uurde e deftere ndee.