A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Moorde

Moorde

Moorde ko Daande Baɗowal

Moorde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Sañde saayaande.
Waɗtude saayaande jubbi

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Moorde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi moor
A moor
O moor
En moor
Min moor
On moor
Ɓe moor
Timmungal ɗimmal
moor-mi
moor-ɗaa
O moori
moor-ɗen
Min moori
moor-ɗon
Ɓe moori
Timmungal ɗimmal
Miin moori
Aan moori
Kaŋko moori
Enen moori
Minen moori
Onon moori
Kamɓe moori
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe moori
Aɗa moori
Ombo moori
Eɗen moori
Emin moori
Oɗon moori
Eɓe moori
Timmungal tataɗal
Mi moorii
A moorii
O moorii
En moorii
Min moorii
On moorii
Ɓe moorii

Jogorngal nayaɓal
Miin moorata
Aan moorata
Kaŋko moorata
Enen moorata
Minen moorata
Onon moorata
Kamɓe moorata
Jogorngal tataɓal
Mi moorat
A moorat
O moorat
En moorat
Min moorat
On moorat
Ɓe moorat
Jogorngal ɗimmal
Mi moora
mooraa
O moora
mooren
Min moora
mooron
Ɓe moora
Jogorngal gadanal
Yo mi moor
Yo a moor
Yo o moor
Yo en moor
Yo min moor
Yo on moor
Yo ɓe moor

Inɗe ceekaaɗe e Moorde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Moorde

mooroowo moorooɓe moorɗo moorɓe moorirgal moorirɗe mooral moore moorgol moorli
moorol moori moordi moorri moorɗi moorannde mooranɗe mooroore moorooje mooro
moore moorre moore

Inɗe ceekaaɗe e Moorde jahduɗe pelle inɗe

mooroowo o moorooba ba mooroori ndi moorowol ngol moorooka ka moorooki ki moorooru ndu moorokal kal moorowal ngal moorowel ngel
mooroongo ngo mooroore nde mooroongu ngu mooroonge nge moorowum ɗum moorowam ɗam moorooɓe ɓe moorooɗe ɗe moorooɗi ɗi moorokon kon


Moorde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Moorde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Moorde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Moorde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e MoordeCeerno amadaliw ɓeydani en Moorde e deftere ndee.