A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Siiwde

Siiwde

Siiwde ko Daande Baɗowal

Siiwde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Juurtude ndeelam
Yuppirde ndeelam seese

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Siiwde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi siiw
A siiw
O siiw
En ciiw
Min ciiw
On ciiw
Ɓe ciiw
Timmungal ɗimmal
ciiw-mi
ciiw-ɗaa
O siiwi
ciiw-ɗen
Min ciiwi
ciiw-ɗon
Ɓe ciiwi
Timmungal ɗimmal
Miin siiwi
Aan siiwi
Kaŋko siiwi
Enen ciiwi
Minen ciiwi
Onon ciiwi
Kamɓe ciiwi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe siiwi
Aɗa siiwi
Ombo siiwi
Eɗen ciiwi
Emin ciiwi
Oɗon ciiwi
Eɓe ciiwi
Timmungal tataɗal
Mi siiwii
A siiwii
O siiwii
En ciiwii
Min ciiwii
On ciiwii
Ɓe ciiwii

Jogorngal nayaɓal
Miin siiwata
Aan siiwata
Kaŋko siiwata
Enen ciiwata
Minen ciiwata
Onon ciiwata
Kamɓe ciiwata
Jogorngal tataɓal
Mi siiwat
A siiwat
O siiwat
En ciiwat
Min ciiwat
On ciiwat
Ɓe ciiwat
Jogorngal ɗimmal
Mi siiwa
ciiwaa
O siiwa
ciiwen
Min ciiwa
ciiwon
Ɓe ciiwa
Jogorngal gadanal
Yo mi siiw
Yo a siiw
Yo o siiw
Yo en ciiw
Yo min ciiw
Yo on ciiw
Yo ɓe ciiw

Inɗe ceekaaɗe e Siiwde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Siiwde

ciiwoowo siiwooɓe ciiwɗo siiwɓe ciiwirgal ciiwirɗe ciiwal ciiwe ciiwgol ciiwli
ciiwol ciiwi ciiwdi ciiwri ciiwɗi siiwannde ciiwanɗe siiwoore ciiwooje siiwo
ciiwe siiwre ciiwe

Inɗe ceekaaɗe e Siiwde jahduɗe pelle inɗe

ciiwoowo o ciiwooba ba ciiwoori ndi ciiwowol ngol ciiwooka ka ciiwooki ki ciiwooru ndu ciiwokal kal ciiwowal ngal ciiwowel ngel
ciiwoongo ngo ciiwoore nde ciiwoongu ngu ciiwoonge nge ciiwowum ɗum ciiwowam ɗam siiwooɓe ɓe ciiwooɗe ɗe ciiwooɗi ɗi ciiwokon kon


Siiwde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Siiwde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Siiwde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Siiwde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e SiiwdeCeerno amadaliw ɓeydani en Siiwde e deftere ndee.