A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Yeeyde

Yeeyde

Yeeyde ko Daande Baɗowal

Yeeyde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Tottude kaake lomtina ɗoon ceede

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Yeeyde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi yeey
A yeey
O yeey
En njeey
Min njeey
On njeey
Ɓe njeey
Timmungal ɗimmal
njeey-mi
njeey-ɗaa
O yeeyi
njeey-ɗen
Min njeeyi
njeey-ɗon
Ɓe njeeyi
Timmungal ɗimmal
Miin yeeyi
Aan yeeyi
Kaŋko yeeyi
Enen njeeyi
Minen njeeyi
Onon njeeyi
Kamɓe njeeyi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe yeeyi
Aɗa yeeyi
Ombo yeeyi
Eɗen njeeyi
Emin njeeyi
Oɗon njeeyi
Eɓe njeeyi
Timmungal tataɗal
Mi yeeyii
A yeeyii
O yeeyii
En njeeyii
Min njeeyii
On njeeyii
Ɓe njeeyii

Jogorngal nayaɓal
Miin yeeyata
Aan yeeyata
Kaŋko yeeyata
Enen njeeyata
Minen njeeyata
Onon njeeyata
Kamɓe njeeyata
Jogorngal tataɓal
Mi yeeyat
A yeeyat
O yeeyat
En njeeyat
Min njeeyat
On njeeyat
Ɓe njeeyat
Jogorngal ɗimmal
Mi yeeya
njeeyaa
O yeeya
njeeyen
Min njeeya
njeeyon
Ɓe njeeya
Jogorngal gadanal
Yo mi yeey
Yo a yeey
Yo o yeey
Yo en njeey
Yo min njeey
Yo on njeey
Yo ɓe njeey

Inɗe ceekaaɗe e Yeeyde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Yeeyde

jeeyoowo yeeyooɓe jeeyɗo yeeyɓe jeeyirgal jeeyirɗe jeeyal jeeye jeeygol jeeyli
jeeyol jeeyi njeeydi njeeyri jeeyɗi yeeyannde jeeyanɗe yeeyoore jeeyooje yeeyo
jeeye yeeyre jeeye

Inɗe ceekaaɗe e Yeeyde jahduɗe pelle inɗe

jeeyoowo o njeeyooba ba njeeyoori ndi jeeyowol ngol njeeyooka ka njeeyooki ki njeeyooru ndu jeeyokal kal jeeyowal ngal jeeyowel ngel
njeeyoongo ngo njeeyoore nde njeeyoongu ngu njeeyoonge nge njeeyowum ɗum njeeyowam ɗam yeeyooɓe ɓe jeeyooɗe ɗe jeeyooɗi ɗi njeeyokon kon


Yeeyde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Yeeyde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Yeeyde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Yeeyde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e YeeydeCeerno amadaliw ɓeydani en Yeeyde e deftere ndee.