A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ɓoosde

Ɓoosde

Ɓoosde ko Daande Baɗowal

Ɓoosde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ñoƴƴande muuaaɗo ɓanndu mum

Ɓeydan "Ɓoosde" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Ɓoosde" - Ɓeydan "Ɓoosde" winndannde


Firlito baɗal : Ɓoosde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi Ɓoos
A Ɓoos
O Ɓoos
En Ɓoos
Min Ɓoos
On Ɓoos
Ɓe Ɓoos
Timmungal ɗimmal
Ɓoos-mi
Ɓoos-ɗaa
O Ɓoosi
Ɓoos-ɗen
Min Ɓoosi
Ɓoos-ɗon
Ɓe Ɓoosi
Timmungal ɗimmal
Miin Ɓoosi
Aan Ɓoosi
Kaŋko Ɓoosi
Enen Ɓoosi
Minen Ɓoosi
Onon Ɓoosi
Kamɓe Ɓoosi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe Ɓoosi
Aɗa Ɓoosi
Ombo Ɓoosi
Eɗen Ɓoosi
Emin Ɓoosi
Oɗon Ɓoosi
Eɓe Ɓoosi
Timmungal tataɗal
Mi Ɓoosii
A Ɓoosii
O Ɓoosii
En Ɓoosii
Min Ɓoosii
On Ɓoosii
Ɓe Ɓoosii

Jogorngal nayaɓal
Miin Ɓoosata
Aan Ɓoosata
Kaŋko Ɓoosata
Enen Ɓoosata
Minen Ɓoosata
Onon Ɓoosata
Kamɓe Ɓoosata
Jogorngal tataɓal
Mi Ɓoosat
A Ɓoosat
O Ɓoosat
En Ɓoosat
Min Ɓoosat
On Ɓoosat
Ɓe Ɓoosat
Jogorngal ɗimmal
Mi Ɓoosa
Ɓoosaa
O Ɓoosa
Ɓoosen
Min Ɓoosa
Ɓooson
Ɓe Ɓoosa
Jogorngal gadanal
Yo mi Ɓoos
Yo a Ɓoos
Yo o Ɓoos
Yo en Ɓoos
Yo min Ɓoos
Yo on Ɓoos
Yo ɓe Ɓoos

Inɗe ceekaaɗe e Ɓoosde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
Ɓoosoowo Oon gonɗo e Ɓoosde oo.
Ɓoosooɓe Ɓeen wonɓe e Ɓoosde ɓee.
Ɓoosɗo Oon baɗɗo gollal Ɓoosde haa gayni oo.
Ɓoosɓe Ɓeen waɗɓe gollal Ɓoosdehaa ngayni ɓee.
Ɓoosirgal Kuwtorgal gollal Ɓoosde
Ɓoosirɗe Kuwtorde gollal Ɓoosde
Ɓoosgol Mbaydi gollal Ɓoosde ndi.
Ɓoosli Mbaydiiji gollal Ɓoosde ɗi.
Ɓoosannde Gollal Ɓoosde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni Ɓoosannde
Ɓoosanɗe Keewal Ɓoosannde

Inɗe ceekaaɗe e Ɓoosde

Ɓoosoowo Ɓoosooɓe Ɓoosɗo Ɓoosɓe Ɓoosirgal Ɓoosirɗe Ɓoosal Ɓoose Ɓoosgol Ɓoosli
Ɓoosol Ɓoosi Ɓoosdi Ɓoosri Ɓoosɗi Ɓoosannde Ɓoosanɗe Ɓoosoore Ɓoosooje Ɓooso
Ɓoose Ɓoosre Ɓoose

Inɗe ceekaaɗe e Ɓoosde jahduɗe pelle inɗe

Ɓoosoowo o Ɓoosooba ba Ɓoosoori ndi Ɓoosowol ngol Ɓoosooka ka Ɓoosooki ki Ɓoosooru ndu Ɓoosokal kal Ɓoosowal ngal Ɓoosowel ngel
Ɓoosoongo ngo Ɓoosoore nde Ɓoosoongu ngu Ɓoosoonge nge Ɓoosowum ɗum Ɓoosowam ɗam Ɓoosooɓe ɓe Ɓoosooɗe ɗe Ɓoosooɗi ɗi Ɓoosokon kon


Ɓoosde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ɓoosde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ɓoosde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ɓoosde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ƁoosdeCeerno amadaliw ɓeydani en Ɓoosde e deftere ndee.