A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Mofde

Mofde

Mofde ko Daande Baɗowal

Mofde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Mooftude tawi ina wondi e suuɗde

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Mofde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi mof
A mof
O mof
En mof
Min mof
On mof
Ɓe mof
Timmungal ɗimmal
mof-mi
mof-ɗaa
O mofi
mof-ɗen
Min mofi
mof-ɗon
Ɓe mofi
Timmungal ɗimmal
Miin mofi
Aan mofi
Kaŋko mofi
Enen mofi
Minen mofi
Onon mofi
Kamɓe mofi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe mofi
Aɗa mofi
Ombo mofi
Eɗen mofi
Emin mofi
Oɗon mofi
Eɓe mofi
Timmungal tataɗal
Mi mofii
A mofii
O mofii
En mofii
Min mofii
On mofii
Ɓe mofii

Jogorngal nayaɓal
Miin mofata
Aan mofata
Kaŋko mofata
Enen mofata
Minen mofata
Onon mofata
Kamɓe mofata
Jogorngal tataɓal
Mi mofat
A mofat
O mofat
En mofat
Min mofat
On mofat
Ɓe mofat
Jogorngal ɗimmal
Mi mofa
mofaa
O mofa
mofen
Min mofa
mofon
Ɓe mofa
Jogorngal gadanal
Yo mi mof
Yo a mof
Yo o mof
Yo en mof
Yo min mof
Yo on mof
Yo ɓe mof

Inɗe ceekaaɗe e Mofde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Mofde

mofoowo mofooɓe mofɗo mofɓe mofirgal mofirɗe mofal mofe mofgol mofli
mofol mofi mofdi mofri mofɗi mofannde mofanɗe mofoore mofooje mofo
mofe mofre mofe

Inɗe ceekaaɗe e Mofde jahduɗe pelle inɗe

mofoowo o mofooba ba mofoori ndi mofowol ngol mofooka ka mofooki ki mofooru ndu mofokal kal mofowal ngal mofowel ngel
mofoongo ngo mofoore nde mofoongu ngu mofoonge nge mofowum ɗum mofowam ɗam mofooɓe ɓe mofooɗe ɗe mofooɗi ɗi mofokon kon


Mofde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Mofde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Mofde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Mofde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e MofdeCeerno amadaliw ɓeydani en Mofde e deftere ndee.