A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Memde

Memde

Memde ko Daande Baɗowal

Memde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Tinirde junngo

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Memde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi mem
A mem
O mem
En mem
Min mem
On mem
Ɓe mem
Timmungal ɗimmal
mem-mi
mem-ɗaa
O memi
mem-ɗen
Min memi
mem-ɗon
Ɓe memi
Timmungal ɗimmal
Miin memi
Aan memi
Kaŋko memi
Enen memi
Minen memi
Onon memi
Kamɓe memi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe memi
Aɗa memi
Ombo memi
Eɗen memi
Emin memi
Oɗon memi
Eɓe memi
Timmungal tataɗal
Mi memii
A memii
O memii
En memii
Min memii
On memii
Ɓe memii

Jogorngal nayaɓal
Miin memata
Aan memata
Kaŋko memata
Enen memata
Minen memata
Onon memata
Kamɓe memata
Jogorngal tataɓal
Mi memat
A memat
O memat
En memat
Min memat
On memat
Ɓe memat
Jogorngal ɗimmal
Mi mema
memaa
O mema
memen
Min mema
memon
Ɓe mema
Jogorngal gadanal
Yo mi mem
Yo a mem
Yo o mem
Yo en mem
Yo min mem
Yo on mem
Yo ɓe mem

Inɗe ceekaaɗe e Memde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Memde

memoowo memooɓe memɗo memɓe memirgal memirɗe memal meme memgol memli
memol memi memdi memri memɗi memannde memanɗe memoore memooje memo
meme memre meme

Inɗe ceekaaɗe e Memde jahduɗe pelle inɗe

memoowo o memooba ba memoori ndi memowol ngol memooka ka memooki ki memooru ndu memokal kal memowal ngal memowel ngel
memoongo ngo memoore nde memoongu ngu memoonge nge memowum ɗum memowam ɗam memooɓe ɓe memooɗe ɗe memooɗi ɗi memokon kon


Memde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Memde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Memde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Memde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e MemdeCeerno amadaliw ɓeydani en Memde e deftere ndee.