A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ruumde

Ruumde

Ruumde ko Daande Baɗowal

Ruumde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Heddaade e nokku, ndunngu ngu fof

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Ruumde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi ruum
A ruum
O ruum
En nduum
Min nduum
On nduum
Ɓe nduum
Timmungal ɗimmal
nduum-mi
nduum-ɗaa
O ruumi
nduum-ɗen
Min nduumi
nduum-ɗon
Ɓe nduumi
Timmungal ɗimmal
Miin ruumi
Aan ruumi
Kaŋko ruumi
Enen nduumi
Minen nduumi
Onon nduumi
Kamɓe nduumi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe ruumi
Aɗa ruumi
Ombo ruumi
Eɗen nduumi
Emin nduumi
Oɗon nduumi
Eɓe nduumi
Timmungal tataɗal
Mi ruumii
A ruumii
O ruumii
En nduumii
Min nduumii
On nduumii
Ɓe nduumii

Jogorngal nayaɓal
Miin ruumata
Aan ruumata
Kaŋko ruumata
Enen nduumata
Minen nduumata
Onon nduumata
Kamɓe nduumata
Jogorngal tataɓal
Mi ruumat
A ruumat
O ruumat
En nduumat
Min nduumat
On nduumat
Ɓe nduumat
Jogorngal ɗimmal
Mi ruuma
nduumaa
O ruuma
nduumen
Min nduuma
nduumon
Ɓe nduuma
Jogorngal gadanal
Yo mi ruum
Yo a ruum
Yo o ruum
Yo en nduum
Yo min nduum
Yo on nduum
Yo ɓe nduum

Inɗe ceekaaɗe e Ruumde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Ruumde

duumoowo ruumooɓe duumɗo ruumɓe duumirgal duumirɗe duumal duume duumgol duumli
duumol duumi nduumdi nduumri duumɗi ruumannde duumanɗe ruumoore duumooje ruumo
duume ruumre duume

Inɗe ceekaaɗe e Ruumde jahduɗe pelle inɗe

duumoowo o nduumooba ba nduumoori ndi duumowol ngol nduumooka ka nduumooki ki nduumooru ndu duumokal kal duumowal ngal duumowel ngel
nduumoongo ngo nduumoore nde nduumoongu ngu nduumoonge nge nduumowum ɗum nduumowam ɗam ruumooɓe ɓe duumooɗe ɗe duumooɗi ɗi nduumokon kon


Ruumde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ruumde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ruumde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ruumde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e RuumdeCeerno amadaliw ɓeydani en Ruumde e deftere ndee.