A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Yeewtude

Yeewtude

Yeewtude ko Daande Baɗowal

Yeewtude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Haalde e dental, Ittude deƴƴere batu

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Yeewtude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi yeewtu
A yeewtu
O yeewtu
En njeewtu
Min njeewtu
On njeewtu
Ɓe njeewtu
Timmungal ɗimmal
njeewtu-mi
njeewtu-ɗaa
O yeewti
njeewtu-ɗen
Min njeewti
njeewtu-ɗon
Ɓe njeewti
Timmungal ɗimmal
Miin yeewti
Aan yeewti
Kaŋko yeewti
Enen njeewti
Minen njeewti
Onon njeewti
Kamɓe njeewti
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe yeewti
Aɗa yeewti
Ombo yeewti
Eɗen njeewti
Emin njeewti
Oɗon njeewti
Eɓe njeewti
Timmungal tataɗal
Mi yeewtii
A yeewtii
O yeewtii
En njeewtii
Min njeewtii
On njeewtii
Ɓe njeewtii

Jogorngal nayaɓal
Miin yeewtata
Aan yeewtata
Kaŋko yeewtata
Enen njeewtata
Minen njeewtata
Onon njeewtata
Kamɓe njeewtata
Jogorngal tataɓal
Mi yeewtat
A yeewtat
O yeewtat
En njeewtat
Min njeewtat
On njeewtat
Ɓe njeewtat
Jogorngal ɗimmal
Mi yeewta
njeewtaa
O yeewta
njeewten
Min njeewta
njeewton
Ɓe njeewta
Jogorngal gadanal
Yo mi yeewtu
Yo a yeewtu
Yo o yeewtu
Yo en njeewtu
Yo min njeewtu
Yo on njeewtu
Yo ɓe njeewtu

Inɗe ceekaaɗe e Yeewtude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Yeewtude

jeewtoowo yeewtooɓe jeewtuɗo yeewtuɓe jeewtirgal jeewtirɗe jeewtal jeewte jeewtugol jeewtuli
jeewtol jeewti njeewtidi njeewtiri jeewtiɗi yeewtannde jeewtanɗe yeewtoore jeewtooje yeewto
jeewte yeewtere jeewte

Inɗe ceekaaɗe e Yeewtude jahduɗe pelle inɗe

jeewtoowo o njeewtooba ba njeewtoori ndi jeewtowol ngol njeewtooka ka njeewtooki ki njeewtooru ndu jeewtokal kal jeewtowal ngal jeewtowel ngel
njeewtoongo ngo njeewtoore nde njeewtoongu ngu njeewtoonge nge njeewtowum ɗum njeewtowam ɗam yeewtooɓe ɓe jeewtooɗe ɗe jeewtooɗi ɗi njeewtokon kon


Yeewtude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Yeewtude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Yeewtude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Yeewtude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e YeewtudeCeerno amadaliw ɓeydani en Yeewtude e deftere ndee.