A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Baccude

Baccude

Baccude ko Daande Baɗowal

Baccude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ittude laron ngonkon e ɓanndu liingu.
Wuppude tekkon seeɗa

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Baccude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi baccu
A baccu
O baccu
En mbaccu
Min mbaccu
On mbaccu
Ɓe mbaccu
Timmungal ɗimmal
mbaccu-mi
mbaccu-ɗaa
O bacci
mbaccu-ɗen
Min mbacci
mbaccu-ɗon
Ɓe mbacci
Timmungal ɗimmal
Miin bacci
Aan bacci
Kaŋko bacci
Enen mbacci
Minen mbacci
Onon mbacci
Kamɓe mbacci
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe bacci
Aɗa bacci
Ombo bacci
Eɗen mbacci
Emin mbacci
Oɗon mbacci
Eɓe mbacci
Timmungal tataɗal
Mi baccii
A baccii
O baccii
En mbaccii
Min mbaccii
On mbaccii
Ɓe mbaccii

Jogorngal nayaɓal
Miin baccata
Aan baccata
Kaŋko baccata
Enen mbaccata
Minen mbaccata
Onon mbaccata
Kamɓe mbaccata
Jogorngal tataɓal
Mi baccat
A baccat
O baccat
En mbaccat
Min mbaccat
On mbaccat
Ɓe mbaccat
Jogorngal ɗimmal
Mi bacca
mbaccaa
O bacca
mbaccen
Min mbacca
mbaccon
Ɓe mbacca
Jogorngal gadanal
Yo mi baccu
Yo a baccu
Yo o baccu
Yo en mbaccu
Yo min mbaccu
Yo on mbaccu
Yo ɓe mbaccu

Inɗe ceekaaɗe e Baccude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Baccude

baccoowo baccooɓe baccuɗo baccuɓe baccirgal baccirɗe baccal bacce baccugol bacculi
baccol bacci mbaccidi mbacciri bacciɗi baccannde baccanɗe baccoore baccooje bacco
bacce baccere bacce

Inɗe ceekaaɗe e Baccude jahduɗe pelle inɗe

baccoowo o mbaccooba ba mbaccoori ndi baccowol ngol mbaccooka ka mbaccooki ki mbaccooru ndu baccokal kal baccowal ngal baccowel ngel
mbaccoongo ngo mbaccoore nde mbaccoongu ngu mbaccoonge nge mbaccowum ɗum mbaccowam ɗam baccooɓe ɓe baccooɗe ɗe baccooɗi ɗi mbaccokon kon


Baccude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Baccude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Baccude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Baccude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e BaccudeCeerno amadaliw ɓeydani en Baccude e deftere ndee.