A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Seekde

Seekde

Seekde ko Daande Baɗowal

Seekde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Seelde juutngol, waɗta ɗum geɗe ɗiɗi juutɗe kono cewɗe

Ɓeydan "Seekde" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Seekde" - Ɓeydan "Seekde" winndannde


Firlito baɗal : Seekde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi seek
A seek
O seek
En ceek
Min ceek
On ceek
Ɓe ceek
Timmungal ɗimmal
ceek-mi
ceek-ɗaa
O seeki
ceek-ɗen
Min ceeki
ceek-ɗon
Ɓe ceeki
Timmungal ɗimmal
Miin seeki
Aan seeki
Kaŋko seeki
Enen ceeki
Minen ceeki
Onon ceeki
Kamɓe ceeki
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe seeki
Aɗa seeki
Ombo seeki
Eɗen ceeki
Emin ceeki
Oɗon ceeki
Eɓe ceeki
Timmungal tataɗal
Mi seekii
A seekii
O seekii
En ceekii
Min ceekii
On ceekii
Ɓe ceekii

Jogorngal nayaɓal
Miin seekata
Aan seekata
Kaŋko seekata
Enen ceekata
Minen ceekata
Onon ceekata
Kamɓe ceekata
Jogorngal tataɓal
Mi seekat
A seekat
O seekat
En ceekat
Min ceekat
On ceekat
Ɓe ceekat
Jogorngal ɗimmal
Mi seeka
ceekaa
O seeka
ceeken
Min ceeka
ceekon
Ɓe ceeka
Jogorngal gadanal
Yo mi seek
Yo a seek
Yo o seek
Yo en ceek
Yo min ceek
Yo on ceek
Yo ɓe ceek

Inɗe ceekaaɗe e Seekde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
ceekgol Mbaydi gollal seekde ndi.
ceekli Mbaydiiji gollal seekde ɗi.

Inɗe ceekaaɗe e Seekde

ceekoowo seekooɓe ceekɗo seekɓe ceekirgal ceekirɗe ceekal ceeke ceekgol ceekli
ceekol ceeki ceekdi ceekri ceekɗi seekannde ceekanɗe seekoore ceekooje seeko
ceeke seekre ceeke

Inɗe ceekaaɗe e Seekde jahduɗe pelle inɗe

ceekoowo o ceekooba ba ceekoori ndi ceekowol ngol ceekooka ka ceekooki ki ceekooru ndu ceekokal kal ceekowal ngal ceekowel ngel
ceekoongo ngo ceekoore nde ceekoongu ngu ceekoonge nge ceekowum ɗum ceekowam ɗam seekooɓe ɓe ceekooɗe ɗe ceekooɗi ɗi ceekokon kon


Seekde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Seekde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Seekde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Seekde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e SeekdeCeerno amadaliw ɓeydani en Seekde e deftere ndee.