A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Sinndude

Sinndude

Sinndude ko Daande Baɗowal

Sinndude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Seŋde huunde e goɗɗum

Ɓeydan "Sinndude" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Sinndude" - Ɓeydan "Sinndude" winndannde


Firlito baɗal : Sinndude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi sinndu
A sinndu
O sinndu
En cinndu
Min cinndu
On cinndu
Ɓe cinndu
Timmungal ɗimmal
cinndu-mi
cinndu-ɗaa
O sinndi
cinndu-ɗen
Min cinndi
cinndu-ɗon
Ɓe cinndi
Timmungal ɗimmal
Miin sinndi
Aan sinndi
Kaŋko sinndi
Enen cinndi
Minen cinndi
Onon cinndi
Kamɓe cinndi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe sinndi
Aɗa sinndi
Ombo sinndi
Eɗen cinndi
Emin cinndi
Oɗon cinndi
Eɓe cinndi
Timmungal tataɗal
Mi sinndii
A sinndii
O sinndii
En cinndii
Min cinndii
On cinndii
Ɓe cinndii

Jogorngal nayaɓal
Miin sinndata
Aan sinndata
Kaŋko sinndata
Enen cinndata
Minen cinndata
Onon cinndata
Kamɓe cinndata
Jogorngal tataɓal
Mi sinndat
A sinndat
O sinndat
En cinndat
Min cinndat
On cinndat
Ɓe cinndat
Jogorngal ɗimmal
Mi sinnda
cinndaa
O sinnda
cinnden
Min cinnda
cinndon
Ɓe cinnda
Jogorngal gadanal
Yo mi sinndu
Yo a sinndu
Yo o sinndu
Yo en cinndu
Yo min cinndu
Yo on cinndu
Yo ɓe cinndu

Inɗe ceekaaɗe e Sinndude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
cinndoowo Oon gonɗo e sinndude oo.
sinndooɓe Ɓeen wonɓe e sinndude ɓee.
cinnduɗo Oon baɗɗo gollal sinndude haa gayni oo.
sinnduɓe Ɓeen waɗɓe gollal sinndudehaa ngayni ɓee.
cinndirgal Kuwtorgal gollal sinndude
cinndirɗe Kuwtorde gollal sinndude
cinndugol Mbaydi gollal sinndude ndi.
cinnduli Mbaydiiji gollal sinndude ɗi.
sinndannde Gollal sinndude baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni sinndannde
cinndanɗe Keewal sinndannde

Inɗe ceekaaɗe e Sinndude

cinndoowo sinndooɓe cinnduɗo sinnduɓe cinndirgal cinndirɗe cinndal cinnde cinndugol cinnduli
cinndol cinndi cinndidi cinndiri cinndiɗi sinndannde cinndanɗe sinndoore cinndooje sinndo
cinnde sinndere cinnde

Inɗe ceekaaɗe e Sinndude jahduɗe pelle inɗe

cinndoowo o cinndooba ba cinndoori ndi cinndowol ngol cinndooka ka cinndooki ki cinndooru ndu cinndokal kal cinndowal ngal cinndowel ngel
cinndoongo ngo cinndoore nde cinndoongu ngu cinndoonge nge cinndowum ɗum cinndowam ɗam sinndooɓe ɓe cinndooɗe ɗe cinndooɗi ɗi cinndokon kon


Sinndude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Sinndude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Sinndude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Sinndude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e SinndudeCeerno amadaliw ɓeydani en Sinndude e deftere ndee.