A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Wulde

Wulde

Wulde ko Daande Baɗowal

Wulde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Salaade ko kañum haalnoo

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Wulde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi wul
A wul
O wul
En ngul
Min ngul
On ngul
Ɓe ngul
Timmungal ɗimmal
ngul-mi
ngul-ɗaa
O wuli
ngul-ɗen
Min nguli
ngul-ɗon
Ɓe nguli
Timmungal ɗimmal
Miin wuli
Aan wuli
Kaŋko wuli
Enen nguli
Minen nguli
Onon nguli
Kamɓe nguli
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe wuli
Aɗa wuli
Ombo wuli
Eɗen nguli
Emin nguli
Oɗon nguli
Eɓe nguli
Timmungal tataɗal
Mi wulii
A wulii
O wulii
En ngulii
Min ngulii
On ngulii
Ɓe ngulii

Jogorngal nayaɓal
Miin wulata
Aan wulata
Kaŋko wulata
Enen ngulata
Minen ngulata
Onon ngulata
Kamɓe ngulata
Jogorngal tataɓal
Mi wulat
A wulat
O wulat
En ngulat
Min ngulat
On ngulat
Ɓe ngulat
Jogorngal ɗimmal
Mi wula
ngulaa
O wula
ngulen
Min ngula
ngulon
Ɓe ngula
Jogorngal gadanal
Yo mi wul
Yo a wul
Yo o wul
Yo en ngul
Yo min ngul
Yo on ngul
Yo ɓe ngul

Inɗe ceekaaɗe e Wulde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Wulde

guloowo wulooɓe gulɗo wulɓe gulirgal gulirɗe gulal gule gulgol gulli
gulol guli nguldi ngulri gulɗi wulannde gulanɗe wuloore gulooje wulo
gule wulre gule

Inɗe ceekaaɗe e Wulde jahduɗe pelle inɗe

guloowo o ngulooba ba nguloori ndi gulowol ngol ngulooka ka ngulooki ki ngulooru ndu gulokal kal gulowal ngal gulowel ngel
nguloongo ngo nguloore nde nguloongu ngu nguloonge nge ngulowum ɗum ngulowam ɗam wulooɓe ɓe gulooɗe ɗe gulooɗi ɗi ngulokon kon


Wulde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Wulde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Wulde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Wulde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e WuldeCeerno amadaliw ɓeydani en Wulde e deftere ndee.