A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Wullude

Wullude

Wullude ko Daande Baɗowal

Wullude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Haalde doole.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Wullude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi wullu
A wullu
O wullu
En ngullu
Min ngullu
On ngullu
Ɓe ngullu
Timmungal ɗimmal
ngullu-mi
ngullu-ɗaa
O wulli
ngullu-ɗen
Min ngulli
ngullu-ɗon
Ɓe ngulli
Timmungal ɗimmal
Miin wulli
Aan wulli
Kaŋko wulli
Enen ngulli
Minen ngulli
Onon ngulli
Kamɓe ngulli
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe wulli
Aɗa wulli
Ombo wulli
Eɗen ngulli
Emin ngulli
Oɗon ngulli
Eɓe ngulli
Timmungal tataɗal
Mi wullii
A wullii
O wullii
En ngullii
Min ngullii
On ngullii
Ɓe ngullii

Jogorngal nayaɓal
Miin wullata
Aan wullata
Kaŋko wullata
Enen ngullata
Minen ngullata
Onon ngullata
Kamɓe ngullata
Jogorngal tataɓal
Mi wullat
A wullat
O wullat
En ngullat
Min ngullat
On ngullat
Ɓe ngullat
Jogorngal ɗimmal
Mi wulla
ngullaa
O wulla
ngullen
Min ngulla
ngullon
Ɓe ngulla
Jogorngal gadanal
Yo mi wullu
Yo a wullu
Yo o wullu
Yo en ngullu
Yo min ngullu
Yo on ngullu
Yo ɓe ngullu

Inɗe ceekaaɗe e Wullude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Wullude

gulloowo wullooɓe gulluɗo wulluɓe gullirgal gullirɗe gullal gulle gullugol gulluli
gullol gulli ngullidi ngulliri gulliɗi wullannde gullanɗe wulloore gullooje wullo
gulle wullere gulle

Inɗe ceekaaɗe e Wullude jahduɗe pelle inɗe

gulloowo o ngullooba ba ngulloori ndi gullowol ngol ngullooka ka ngullooki ki ngullooru ndu gullokal kal gullowal ngal gullowel ngel
ngulloongo ngo ngulloore nde ngulloongu ngu ngulloonge nge ngullowum ɗum ngullowam ɗam wullooɓe ɓe gullooɗe ɗe gullooɗi ɗi ngullokon kon


Wullude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Wullude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Wullude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Wullude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e WulludeCeerno amadaliw ɓeydani en Wullude e deftere ndee.