A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Jeyde

Jeyde

Jeyde ko Daande Baɗowal

Jeyde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Heeroraade huunde taw guli ngalaa

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Jeyde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi jey
A jey
O jey
En njey
Min njey
On njey
Ɓe njey
Timmungal ɗimmal
njey-mi
njey-ɗaa
O jeyi
njey-ɗen
Min njeyi
njey-ɗon
Ɓe njeyi
Timmungal ɗimmal
Miin jeyi
Aan jeyi
Kaŋko jeyi
Enen njeyi
Minen njeyi
Onon njeyi
Kamɓe njeyi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe jeyi
Aɗa jeyi
Ombo jeyi
Eɗen njeyi
Emin njeyi
Oɗon njeyi
Eɓe njeyi
Timmungal tataɗal
Mi jeyii
A jeyii
O jeyii
En njeyii
Min njeyii
On njeyii
Ɓe njeyii

Jogorngal nayaɓal
Miin jeyata
Aan jeyata
Kaŋko jeyata
Enen njeyata
Minen njeyata
Onon njeyata
Kamɓe njeyata
Jogorngal tataɓal
Mi jeyat
A jeyat
O jeyat
En njeyat
Min njeyat
On njeyat
Ɓe njeyat
Jogorngal ɗimmal
Mi jeya
njeyaa
O jeya
njeyen
Min njeya
njeyon
Ɓe njeya
Jogorngal gadanal
Yo mi jey
Yo a jey
Yo o jey
Yo en njey
Yo min njey
Yo on njey
Yo ɓe njey

Inɗe ceekaaɗe e Jeyde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Jeyde

jeyoowo jeyooɓe jeyɗo jeyɓe jeyirgal jeyirɗe jeyal jeye jeygol jeyli
jeyol jeyi njeydi njeyri jeyɗi jeyannde jeyanɗe jeyoore jeyooje jeyo
jeye jeyre jeye

Inɗe ceekaaɗe e Jeyde jahduɗe pelle inɗe

jeyoowo o njeyooba ba njeyoori ndi jeyowol ngol njeyooka ka njeyooki ki njeyooru ndu jeyokal kal jeyowal ngal jeyowel ngel
njeyoongo ngo njeyoore nde njeyoongu ngu njeyoonge nge njeyowum ɗum njeyowam ɗam jeyooɓe ɓe jeyooɗe ɗe jeyooɗi ɗi njeyokon kon


Jeyde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Jeyde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Jeyde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Jeyde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e JeydeCeerno amadaliw ɓeydani en Jeyde e deftere ndee.