A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Nafde

Nafde

Nafde ko Daande Baɗowal

Nafde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Jogaanaade ngartam

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Nafde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi naf
A naf
O naf
En naf
Min naf
On naf
Ɓe naf
Timmungal ɗimmal
naf-mi
naf-ɗaa
O nafi
naf-ɗen
Min nafi
naf-ɗon
Ɓe nafi
Timmungal ɗimmal
Miin nafi
Aan nafi
Kaŋko nafi
Enen nafi
Minen nafi
Onon nafi
Kamɓe nafi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe nafi
Aɗa nafi
Ombo nafi
Eɗen nafi
Emin nafi
Oɗon nafi
Eɓe nafi
Timmungal tataɗal
Mi nafii
A nafii
O nafii
En nafii
Min nafii
On nafii
Ɓe nafii

Jogorngal nayaɓal
Miin nafata
Aan nafata
Kaŋko nafata
Enen nafata
Minen nafata
Onon nafata
Kamɓe nafata
Jogorngal tataɓal
Mi nafat
A nafat
O nafat
En nafat
Min nafat
On nafat
Ɓe nafat
Jogorngal ɗimmal
Mi nafa
nafaa
O nafa
nafen
Min nafa
nafon
Ɓe nafa
Jogorngal gadanal
Yo mi naf
Yo a naf
Yo o naf
Yo en naf
Yo min naf
Yo on naf
Yo ɓe naf

Inɗe ceekaaɗe e Nafde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Nafde

nafoowo nafooɓe nafɗo nafɓe nafirgal nafirɗe nafal nafe nafgol nafli
nafol nafi nafdi nafri nafɗi nafannde nafanɗe nafoore nafooje nafo
nafe nafre nafe

Inɗe ceekaaɗe e Nafde jahduɗe pelle inɗe

nafoowo o nafooba ba nafoori ndi nafowol ngol nafooka ka nafooki ki nafooru ndu nafokal kal nafowal ngal nafowel ngel
nafoongo ngo nafoore nde nafoongu ngu nafoonge nge nafowum ɗum nafowam ɗam nafooɓe ɓe nafooɗe ɗe nafooɗi ɗi nafokon kon


Nafde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Nafde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Nafde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Nafde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e NafdeCeerno amadaliw ɓeydani en Nafde e deftere ndee.