A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Rokkude

Rokkude

Rokkude ko Daande Baɗowal

Rokkude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Weeɗde yo beeɗeteeɗo waɗtu jey mum

Ɓeydan "Rokkude" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Rokkude" - Ɓeydan "Rokkude" winndannde


Firlito baɗal : Rokkude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi rokku
A rokku
O rokku
En ndokku
Min ndokku
On ndokku
Ɓe ndokku
Timmungal ɗimmal
ndokku-mi
ndokku-ɗaa
O rokki
ndokku-ɗen
Min ndokki
ndokku-ɗon
Ɓe ndokki
Timmungal ɗimmal
Miin rokki
Aan rokki
Kaŋko rokki
Enen ndokki
Minen ndokki
Onon ndokki
Kamɓe ndokki
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe rokki
Aɗa rokki
Ombo rokki
Eɗen ndokki
Emin ndokki
Oɗon ndokki
Eɓe ndokki
Timmungal tataɗal
Mi rokkii
A rokkii
O rokkii
En ndokkii
Min ndokkii
On ndokkii
Ɓe ndokkii

Jogorngal nayaɓal
Miin rokkata
Aan rokkata
Kaŋko rokkata
Enen ndokkata
Minen ndokkata
Onon ndokkata
Kamɓe ndokkata
Jogorngal tataɓal
Mi rokkat
A rokkat
O rokkat
En ndokkat
Min ndokkat
On ndokkat
Ɓe ndokkat
Jogorngal ɗimmal
Mi rokka
ndokkaa
O rokka
ndokken
Min ndokka
ndokkon
Ɓe ndokka
Jogorngal gadanal
Yo mi rokku
Yo a rokku
Yo o rokku
Yo en ndokku
Yo min ndokku
Yo on ndokku
Yo ɓe ndokku

Inɗe ceekaaɗe e Rokkude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
dokkoowo Oon gonɗo e rokkude oo.
rokkooɓe Ɓeen wonɓe e rokkude ɓee.
dokkuɗo Oon baɗɗo gollal rokkude haa gayni oo.
rokkuɓe Ɓeen waɗɓe gollal rokkudehaa ngayni ɓee.
dokkirgal Kuwtorgal gollal rokkude
dokkirɗe Kuwtorde gollal rokkude
dokkugol Mbaydi gollal rokkude ndi.
dokkuli Mbaydiiji gollal rokkude ɗi.
rokkannde Gollal rokkude baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni rokkannde
dokkanɗe Keewal rokkannde

Inɗe ceekaaɗe e Rokkude

dokkoowo rokkooɓe dokkuɗo rokkuɓe dokkirgal dokkirɗe dokkal dokke dokkugol dokkuli
dokkol dokki ndokkidi ndokkiri dokkiɗi rokkannde dokkanɗe rokkoore dokkooje rokko
dokke rokkere dokke

Inɗe ceekaaɗe e Rokkude jahduɗe pelle inɗe

dokkoowo o ndokkooba ba ndokkoori ndi dokkowol ngol ndokkooka ka ndokkooki ki ndokkooru ndu dokkokal kal dokkowal ngal dokkowel ngel
ndokkoongo ngo ndokkoore nde ndokkoongu ngu ndokkoonge nge ndokkowum ɗum ndokkowam ɗam rokkooɓe ɓe dokkooɗe ɗe dokkooɗi ɗi ndokkokon kon


Rokkude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Rokkude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Rokkude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Rokkude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e RokkudeCeerno amadaliw ɓeydani en Rokkude e deftere ndee.