A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Yaɓɓude

Yaɓɓude

Yaɓɓude ko Daande Baɗowal

Yaɓɓude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Fawde heen teppere mum

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Yaɓɓude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi yaɓɓu
A yaɓɓu
O yaɓɓu
En njaɓɓu
Min njaɓɓu
On njaɓɓu
Ɓe njaɓɓu
Timmungal ɗimmal
njaɓɓu-mi
njaɓɓu-ɗaa
O yaɓɓi
njaɓɓu-ɗen
Min njaɓɓi
njaɓɓu-ɗon
Ɓe njaɓɓi
Timmungal ɗimmal
Miin yaɓɓi
Aan yaɓɓi
Kaŋko yaɓɓi
Enen njaɓɓi
Minen njaɓɓi
Onon njaɓɓi
Kamɓe njaɓɓi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe yaɓɓi
Aɗa yaɓɓi
Ombo yaɓɓi
Eɗen njaɓɓi
Emin njaɓɓi
Oɗon njaɓɓi
Eɓe njaɓɓi
Timmungal tataɗal
Mi yaɓɓii
A yaɓɓii
O yaɓɓii
En njaɓɓii
Min njaɓɓii
On njaɓɓii
Ɓe njaɓɓii

Jogorngal nayaɓal
Miin yaɓɓata
Aan yaɓɓata
Kaŋko yaɓɓata
Enen njaɓɓata
Minen njaɓɓata
Onon njaɓɓata
Kamɓe njaɓɓata
Jogorngal tataɓal
Mi yaɓɓat
A yaɓɓat
O yaɓɓat
En njaɓɓat
Min njaɓɓat
On njaɓɓat
Ɓe njaɓɓat
Jogorngal ɗimmal
Mi yaɓɓa
njaɓɓaa
O yaɓɓa
njaɓɓen
Min njaɓɓa
njaɓɓon
Ɓe njaɓɓa
Jogorngal gadanal
Yo mi yaɓɓu
Yo a yaɓɓu
Yo o yaɓɓu
Yo en njaɓɓu
Yo min njaɓɓu
Yo on njaɓɓu
Yo ɓe njaɓɓu

Inɗe ceekaaɗe e Yaɓɓude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Yaɓɓude

jaɓɓoowo yaɓɓooɓe jaɓɓuɗo yaɓɓuɓe jaɓɓirgal jaɓɓirɗe jaɓɓal jaɓɓe jaɓɓugol jaɓɓuli
jaɓɓol jaɓɓi njaɓɓidi njaɓɓiri jaɓɓiɗi yaɓɓannde jaɓɓanɗe yaɓɓoore jaɓɓooje yaɓɓo
jaɓɓe yaɓɓere jaɓɓe

Inɗe ceekaaɗe e Yaɓɓude jahduɗe pelle inɗe

jaɓɓoowo o njaɓɓooba ba njaɓɓoori ndi jaɓɓowol ngol njaɓɓooka ka njaɓɓooki ki njaɓɓooru ndu jaɓɓokal kal jaɓɓowal ngal jaɓɓowel ngel
njaɓɓoongo ngo njaɓɓoore nde njaɓɓoongu ngu njaɓɓoonge nge njaɓɓowum ɗum njaɓɓowam ɗam yaɓɓooɓe ɓe jaɓɓooɗe ɗe jaɓɓooɗi ɗi njaɓɓokon kon


Yaɓɓude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Yaɓɓude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Yaɓɓude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Yaɓɓude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e YaɓɓudeCeerno amadaliw ɓeydani en Yaɓɓude e deftere ndee.