A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Taƴde

Taƴde

Taƴde ko Daande Baɗowal

Taƴde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Waɗtude geɗe ɗiɗi ko wonnoo geɗel gootel baggel walla jaafngel

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Taƴde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi taƴ
A taƴ
O taƴ
En taƴ
Min taƴ
On taƴ
Ɓe taƴ
Timmungal ɗimmal
taƴ-mi
taƴ-ɗaa
O taƴi
taƴ-ɗen
Min taƴi
taƴ-ɗon
Ɓe taƴi
Timmungal ɗimmal
Miin taƴi
Aan taƴi
Kaŋko taƴi
Enen taƴi
Minen taƴi
Onon taƴi
Kamɓe taƴi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe taƴi
Aɗa taƴi
Ombo taƴi
Eɗen taƴi
Emin taƴi
Oɗon taƴi
Eɓe taƴi
Timmungal tataɗal
Mi taƴii
A taƴii
O taƴii
En taƴii
Min taƴii
On taƴii
Ɓe taƴii

Jogorngal nayaɓal
Miin taƴata
Aan taƴata
Kaŋko taƴata
Enen taƴata
Minen taƴata
Onon taƴata
Kamɓe taƴata
Jogorngal tataɓal
Mi taƴat
A taƴat
O taƴat
En taƴat
Min taƴat
On taƴat
Ɓe taƴat
Jogorngal ɗimmal
Mi taƴa
taƴaa
O taƴa
taƴen
Min taƴa
taƴon
Ɓe taƴa
Jogorngal gadanal
Yo mi taƴ
Yo a taƴ
Yo o taƴ
Yo en taƴ
Yo min taƴ
Yo on taƴ
Yo ɓe taƴ

Inɗe ceekaaɗe e Taƴde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Taƴde

taƴoowo taƴooɓe taƴɗo taƴɓe taƴirgal taƴirɗe taƴal taƴe taƴgol taƴli
taƴol taƴi taƴidi taƴiri taƴiɗi taƴannde taƴanɗe taƴoore taƴooje taƴo
taƴe taƴere taƴe

Inɗe ceekaaɗe e Taƴde jahduɗe pelle inɗe

taƴoowo o taƴooba ba taƴoori ndi taƴowol ngol taƴooka ka taƴooki ki taƴooru ndu taƴokal kal taƴowal ngal taƴowel ngel
taƴoongo ngo taƴoore nde taƴoongu ngu taƴoonge nge taƴowum ɗum taƴowam ɗam taƴooɓe ɓe taƴooɗe ɗe taƴooɗi ɗi taƴokon kon


Taƴde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Taƴde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Taƴde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Taƴde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e TaƴdeCeerno amadaliw ɓeydani en Taƴde e deftere ndee.