A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Rottude

Rottude

Rottude ko Daande Baɗowal

Rottude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Yuppude ndefu e lahal

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Rottude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi rottu
A rottu
O rottu
En ndottu
Min ndottu
On ndottu
Ɓe ndottu
Timmungal ɗimmal
ndottu-mi
ndottu-ɗaa
O rotti
ndottu-ɗen
Min ndotti
ndottu-ɗon
Ɓe ndotti
Timmungal ɗimmal
Miin rotti
Aan rotti
Kaŋko rotti
Enen ndotti
Minen ndotti
Onon ndotti
Kamɓe ndotti
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe rotti
Aɗa rotti
Ombo rotti
Eɗen ndotti
Emin ndotti
Oɗon ndotti
Eɓe ndotti
Timmungal tataɗal
Mi rottii
A rottii
O rottii
En ndottii
Min ndottii
On ndottii
Ɓe ndottii

Jogorngal nayaɓal
Miin rottata
Aan rottata
Kaŋko rottata
Enen ndottata
Minen ndottata
Onon ndottata
Kamɓe ndottata
Jogorngal tataɓal
Mi rottat
A rottat
O rottat
En ndottat
Min ndottat
On ndottat
Ɓe ndottat
Jogorngal ɗimmal
Mi rotta
ndottaa
O rotta
ndotten
Min ndotta
ndotton
Ɓe ndotta
Jogorngal gadanal
Yo mi rottu
Yo a rottu
Yo o rottu
Yo en ndottu
Yo min ndottu
Yo on ndottu
Yo ɓe ndottu

Inɗe ceekaaɗe e Rottude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Rottude

dottoowo rottooɓe dottuɗo rottuɓe dottirgal dottirɗe dottal dotte dottugol dottuli
dottol dotti ndottidi ndottiri dottiɗi rottannde dottanɗe rottoore dottooje rotto
dotte rottere dotte

Inɗe ceekaaɗe e Rottude jahduɗe pelle inɗe

dottoowo o ndottooba ba ndottoori ndi dottowol ngol ndottooka ka ndottooki ki ndottooru ndu dottokal kal dottowal ngal dottowel ngel
ndottoongo ngo ndottoore nde ndottoongu ngu ndottoonge nge ndottowum ɗum ndottowam ɗam rottooɓe ɓe dottooɗe ɗe dottooɗi ɗi ndottokon kon


Rottude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Rottude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Rottude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Rottude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e RottudeCeerno amadaliw ɓeydani en Rottude e deftere ndee.