Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Faddaade

Faddaade

Faddaade ko Daande baɗotoongal

Faddaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Heedde e laawol haɗa ko aratnoo ko ɓennude

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Faddaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi faddi
A faddi
O faddi
En paddi
Min paddi
On paddi
Ɓe paddi
Timmungal ɗimmal
paddii-mi
paddi-ɗaa
O faddii
paddi-ɗen
Min paddii
paddi-ɗon
Ɓe paddii
Timmungal ɗimmal
Miin faddi
Aan faddi
Kaŋko faddi
Enen paddi
Minen paddi
Onon paddi
Kamɓe paddi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe faddi
Aɗa faddi
Ombo faddi
Eɗen paddi
Emin paddi
Oɗon paddi
Eɓe paddi
Timmungal tataɗal
Mi faddiima
A faddiima
O faddiima
En paddiima
Min paddiima
On paddiima
Ɓe paddiima

Jogorngal nayaɓal
Miin faddotoo
Aan faddotoo
Kaŋko faddotoo
Enen paddotoo
Minen paddotoo
Onon paddotoo
Kamɓe paddotoo
Jogorngal tataɓal
Mi faddoto
A faddoto
O faddoto
En paddoto
Min paddoto
On paddoto
Ɓe paddoto
Jogorngal ɗimmal
Mi faddoo
paddo-ɗaa
O faddoo
paddo-ɗen
Min paddoo
paddo-ɗon
Ɓe paddoo
Jogorngal gadanal
Yo mi faddo
Yo a faddo
Yo o faddo
Yo en paddo
Yo min paddo
Yo on paddo
Yo ɓe paddo

Inɗe ceekaaɗe e Faddaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Faddaade

paddiiɗo faddiiɓe paddotooɗo faddotooɓe paddorgal paddorɗe paddagol paddali paddol paddi
paddidi paddiri paddiɗi faddannde paddanɗe faddoore paddooje faddo padde faddere
padde

Inɗe ceekaaɗe e Faddaade jahduɗe pelle inɗeFaddaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Faddaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Faddaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Faddaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e FaddaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Faddaade e deftere ndee.