Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Rootaade

Rootaade

Rootaade ko Daande baɗotoongal

Rootaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Tellinde donngal mum.
Fawtude ko fawinoo e dow hoore mum

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Rootaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi rooti
A rooti
O rooti
En ndooti
Min ndooti
On ndooti
Ɓe ndooti
Timmungal ɗimmal
ndootii-mi
ndooti-ɗaa
O rootii
ndooti-ɗen
Min ndootii
ndooti-ɗon
Ɓe ndootii
Timmungal ɗimmal
Miin rooti
Aan rooti
Kaŋko rooti
Enen ndooti
Minen ndooti
Onon ndooti
Kamɓe ndooti
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe rooti
Aɗa rooti
Ombo rooti
Eɗen ndooti
Emin ndooti
Oɗon ndooti
Eɓe ndooti
Timmungal tataɗal
Mi rootiima
A rootiima
O rootiima
En ndootiima
Min ndootiima
On ndootiima
Ɓe ndootiima

Jogorngal nayaɓal
Miin roototoo
Aan roototoo
Kaŋko roototoo
Enen ndoototoo
Minen ndoototoo
Onon ndoototoo
Kamɓe ndoototoo
Jogorngal tataɓal
Mi roototo
A roototo
O roototo
En ndoototo
Min ndoototo
On ndoototo
Ɓe ndoototo
Jogorngal ɗimmal
Mi rootoo
ndoot-ɗaa
O rootoo
ndoot-ɗen
Min ndootoo
ndoot-ɗon
Ɓe ndootoo
Jogorngal gadanal
Yo mi rooto
Yo a rooto
Yo o rooto
Yo en ndooto
Yo min ndooto
Yo on ndooto
Yo ɓe ndooto

Inɗe ceekaaɗe e Rootaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Rootaade

dootiiɗo rootiiɓe doototooɗo roototooɓe dootorgal dootorɗe dootagol dootali dootol dooti
ndootdi ndootri dootɗi rootannde dootanɗe rootoore dootooje rooto doote rootre
doote

Inɗe ceekaaɗe e Rootaade jahduɗe pelle inɗeRootaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Rootaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Rootaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Rootaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e RootaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Rootaade e deftere ndee.