A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Teddude

Teddude

Teddude ko Daande Baɗowal

Teddude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Mettude umminde sabu diiñaade. Wayde no ko ko ɗakkii e leydi ni

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Teddude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi teddu
A teddu
O teddu
En teddu
Min teddu
On teddu
Ɓe teddu
Timmungal ɗimmal
teddu-mi
teddu-ɗaa
O teddi
teddu-ɗen
Min teddi
teddu-ɗon
Ɓe teddi
Timmungal ɗimmal
Miin teddi
Aan teddi
Kaŋko teddi
Enen teddi
Minen teddi
Onon teddi
Kamɓe teddi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe teddi
Aɗa teddi
Ombo teddi
Eɗen teddi
Emin teddi
Oɗon teddi
Eɓe teddi
Timmungal tataɗal
Mi teddii
A teddii
O teddii
En teddii
Min teddii
On teddii
Ɓe teddii

Jogorngal nayaɓal
Miin teddata
Aan teddata
Kaŋko teddata
Enen teddata
Minen teddata
Onon teddata
Kamɓe teddata
Jogorngal tataɓal
Mi teddat
A teddat
O teddat
En teddat
Min teddat
On teddat
Ɓe teddat
Jogorngal ɗimmal
Mi tedda
teddaa
O tedda
tedden
Min tedda
teddon
Ɓe tedda
Jogorngal gadanal
Yo mi teddu
Yo a teddu
Yo o teddu
Yo en teddu
Yo min teddu
Yo on teddu
Yo ɓe teddu

Inɗe ceekaaɗe e Teddude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Teddude

teddoowo teddooɓe tedduɗo tedduɓe teddirgal teddirɗe teddal tedde teddugol tedduli
teddol teddi teddidi teddiri teddiɗi teddannde teddanɗe teddoore teddooje teddo
tedde teddere tedde

Inɗe ceekaaɗe e Teddude jahduɗe pelle inɗe

teddoowo o teddooba ba teddoori ndi teddowol ngol teddooka ka teddooki ki teddooru ndu teddokal kal teddowal ngal teddowel ngel
teddoongo ngo teddoore nde teddoongu ngu teddoonge nge teddowum ɗum teddowam ɗam teddooɓe ɓe teddooɗe ɗe teddooɗi ɗi teddokon kon


Teddude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Teddude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Teddude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Teddude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e TeddudeCeerno amadaliw ɓeydani en Teddude e deftere ndee.