A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Waasde

Waasde

Waasde ko Daande Baɗowal

Waasde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ŋakkude jogogal

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Waasde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi waas
A waas
O waas
En mbaas
Min mbaas
On mbaas
Ɓe mbaas
Timmungal ɗimmal
mbaas-mi
mbaas-ɗaa
O waasi
mbaas-ɗen
Min mbaasi
mbaas-ɗon
Ɓe mbaasi
Timmungal ɗimmal
Miin waasi
Aan waasi
Kaŋko waasi
Enen mbaasi
Minen mbaasi
Onon mbaasi
Kamɓe mbaasi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe waasi
Aɗa waasi
Ombo waasi
Eɗen mbaasi
Emin mbaasi
Oɗon mbaasi
Eɓe mbaasi
Timmungal tataɗal
Mi waasii
A waasii
O waasii
En mbaasii
Min mbaasii
On mbaasii
Ɓe mbaasii

Jogorngal nayaɓal
Miin waasata
Aan waasata
Kaŋko waasata
Enen mbaasata
Minen mbaasata
Onon mbaasata
Kamɓe mbaasata
Jogorngal tataɓal
Mi waasat
A waasat
O waasat
En mbaasat
Min mbaasat
On mbaasat
Ɓe mbaasat
Jogorngal ɗimmal
Mi waasa
mbaasaa
O waasa
mbaasen
Min mbaasa
mbaason
Ɓe mbaasa
Jogorngal gadanal
Yo mi waas
Yo a waas
Yo o waas
Yo en mbaas
Yo min mbaas
Yo on mbaas
Yo ɓe mbaas

Inɗe ceekaaɗe e Waasde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Waasde

baasoowo waasooɓe baasɗo waasɓe baasirgal baasirɗe baasal baase baasgol baasli
baasol baasi mbaasdi mbaasri baasɗi waasannde baasanɗe waasoore baasooje waaso
baase waasre baase

Inɗe ceekaaɗe e Waasde jahduɗe pelle inɗe

baasoowo o mbaasooba ba mbaasoori ndi baasowol ngol mbaasooka ka mbaasooki ki mbaasooru ndu baasokal kal baasowal ngal baasowel ngel
mbaasoongo ngo mbaasoore nde mbaasoongu ngu mbaasoonge nge mbaasowum ɗum mbaasowam ɗam waasooɓe ɓe baasooɗe ɗe baasooɗi ɗi mbaasokon kon


Waasde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Waasde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Waasde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Waasde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e WaasdeCeerno amadaliw ɓeydani en Waasde e deftere ndee.