A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Diidde

Diidde

Diidde ko Daande Baɗowal

Diidde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Winndude binndol juutngol hay so tawii alaa ko ngol firi

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Diidde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi diid
A diid
O diid
En ndiid
Min ndiid
On ndiid
Ɓe ndiid
Timmungal ɗimmal
ndiid-mi
ndiid-ɗaa
O diidi
ndiid-ɗen
Min ndiidi
ndiid-ɗon
Ɓe ndiidi
Timmungal ɗimmal
Miin diidi
Aan diidi
Kaŋko diidi
Enen ndiidi
Minen ndiidi
Onon ndiidi
Kamɓe ndiidi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe diidi
Aɗa diidi
Ombo diidi
Eɗen ndiidi
Emin ndiidi
Oɗon ndiidi
Eɓe ndiidi
Timmungal tataɗal
Mi diidii
A diidii
O diidii
En ndiidii
Min ndiidii
On ndiidii
Ɓe ndiidii

Jogorngal nayaɓal
Miin diidata
Aan diidata
Kaŋko diidata
Enen ndiidata
Minen ndiidata
Onon ndiidata
Kamɓe ndiidata
Jogorngal tataɓal
Mi diidat
A diidat
O diidat
En ndiidat
Min ndiidat
On ndiidat
Ɓe ndiidat
Jogorngal ɗimmal
Mi diida
ndiidaa
O diida
ndiiden
Min ndiida
ndiidon
Ɓe ndiida
Jogorngal gadanal
Yo mi diid
Yo a diid
Yo o diid
Yo en ndiid
Yo min ndiid
Yo on ndiid
Yo ɓe ndiid

Inɗe ceekaaɗe e Diidde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Diidde

diidoowo diidooɓe diidɗo diidɓe diidirgal diidirɗe diidal diide diidgol diidli
diidol diidi ndiiddi ndiidri diidɗi diidannde diidanɗe diidoore diidooje diido
diide diidre diide

Inɗe ceekaaɗe e Diidde jahduɗe pelle inɗe

diidoowo o ndiidooba ba ndiidoori ndi diidowol ngol ndiidooka ka ndiidooki ki ndiidooru ndu diidokal kal diidowal ngal diidowel ngel
ndiidoongo ngo ndiidoore nde ndiidoongu ngu ndiidoonge nge ndiidowum ɗum ndiidowam ɗam diidooɓe ɓe diidooɗe ɗe diidooɗi ɗi ndiidokon kon


Diidde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Diidde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Diidde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Diidde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e DiiddeCeerno amadaliw ɓeydani en Diidde e deftere ndee.