A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Najde

Najde

Najde ko Daande Baɗowal

Najde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Haaweede

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Najde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi naj
A naj
O naj
En naj
Min naj
On naj
Ɓe naj
Timmungal ɗimmal
naj-mi
naj-ɗaa
O naji
naj-ɗen
Min naji
naj-ɗon
Ɓe naji
Timmungal ɗimmal
Miin naji
Aan naji
Kaŋko naji
Enen naji
Minen naji
Onon naji
Kamɓe naji
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe naji
Aɗa naji
Ombo naji
Eɗen naji
Emin naji
Oɗon naji
Eɓe naji
Timmungal tataɗal
Mi najii
A najii
O najii
En najii
Min najii
On najii
Ɓe najii

Jogorngal nayaɓal
Miin najata
Aan najata
Kaŋko najata
Enen najata
Minen najata
Onon najata
Kamɓe najata
Jogorngal tataɓal
Mi najat
A najat
O najat
En najat
Min najat
On najat
Ɓe najat
Jogorngal ɗimmal
Mi naja
najaa
O naja
najen
Min naja
najon
Ɓe naja
Jogorngal gadanal
Yo mi naj
Yo a naj
Yo o naj
Yo en naj
Yo min naj
Yo on naj
Yo ɓe naj

Inɗe ceekaaɗe e Najde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Najde

najoowo najooɓe najɗo najɓe najirgal najirɗe najal naje najgol najli
najol naji najdi najri najɗi najannde najanɗe najoore najooje najo
naje najre naje

Inɗe ceekaaɗe e Najde jahduɗe pelle inɗe

najoowo o najooba ba najoori ndi najowol ngol najooka ka najooki ki najooru ndu najokal kal najowal ngal najowel ngel
najoongo ngo najoore nde najoongu ngu najoonge nge najowum ɗum najowam ɗam najooɓe ɓe najooɗe ɗe najooɗi ɗi najokon kon


Najde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Najde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Najde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Najde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e NajdeCeerno amadaliw ɓeydani en Najde e deftere ndee.