Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Regaade

Regaade

Regaade ko Daande baɗotoongal

Regaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Rewde laawol wonande peewnugol mum, ndefu mum, gollugol mum

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Regaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi regi
A regi
O regi
En ndegi
Min ndegi
On ndegi
Ɓe ndegi
Timmungal ɗimmal
ndegii-mi
ndegi-ɗaa
O regii
ndegi-ɗen
Min ndegii
ndegi-ɗon
Ɓe ndegii
Timmungal ɗimmal
Miin regi
Aan regi
Kaŋko regi
Enen ndegi
Minen ndegi
Onon ndegi
Kamɓe ndegi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe regi
Aɗa regi
Ombo regi
Eɗen ndegi
Emin ndegi
Oɗon ndegi
Eɓe ndegi
Timmungal tataɗal
Mi regiima
A regiima
O regiima
En ndegiima
Min ndegiima
On ndegiima
Ɓe ndegiima

Jogorngal nayaɓal
Miin regotoo
Aan regotoo
Kaŋko regotoo
Enen ndegotoo
Minen ndegotoo
Onon ndegotoo
Kamɓe ndegotoo
Jogorngal tataɓal
Mi regoto
A regoto
O regoto
En ndegoto
Min ndegoto
On ndegoto
Ɓe ndegoto
Jogorngal ɗimmal
Mi regoo
ndeg-ɗaa
O regoo
ndeg-ɗen
Min ndegoo
ndeg-ɗon
Ɓe ndegoo
Jogorngal gadanal
Yo mi rego
Yo a rego
Yo o rego
Yo en ndego
Yo min ndego
Yo on ndego
Yo ɓe ndego

Inɗe ceekaaɗe e Regaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Regaade

degiiɗo regiiɓe degotooɗo regotooɓe degorgal degorɗe degagol degali degol degi
ndegdi ndegri degɗi regannde deganɗe regoore degooje rego dege regre
dege

Inɗe ceekaaɗe e Regaade jahduɗe pelle inɗeRegaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Regaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Regaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Regaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e RegaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Regaade e deftere ndee.