Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Yiilaade

Yiilaade

Yiilaade ko Daande baɗotoongal

Yiilaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ƴeewde ko majjiri ɗum

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Yiilaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi yiili
A yiili
O yiili
En njiili
Min njiili
On njiili
Ɓe njiili
Timmungal ɗimmal
njiilii-mi
njiili-ɗaa
O yiilii
njiili-ɗen
Min njiilii
njiili-ɗon
Ɓe njiilii
Timmungal ɗimmal
Miin yiili
Aan yiili
Kaŋko yiili
Enen njiili
Minen njiili
Onon njiili
Kamɓe njiili
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe yiili
Aɗa yiili
Ombo yiili
Eɗen njiili
Emin njiili
Oɗon njiili
Eɓe njiili
Timmungal tataɗal
Mi yiiliima
A yiiliima
O yiiliima
En njiiliima
Min njiiliima
On njiiliima
Ɓe njiiliima

Jogorngal nayaɓal
Miin yiilotoo
Aan yiilotoo
Kaŋko yiilotoo
Enen njiilotoo
Minen njiilotoo
Onon njiilotoo
Kamɓe njiilotoo
Jogorngal tataɓal
Mi yiiloto
A yiiloto
O yiiloto
En njiiloto
Min njiiloto
On njiiloto
Ɓe njiiloto
Jogorngal ɗimmal
Mi yiiloo
njiil-ɗaa
O yiiloo
njiil-ɗen
Min njiiloo
njiil-ɗon
Ɓe njiiloo
Jogorngal gadanal
Yo mi yiilo
Yo a yiilo
Yo o yiilo
Yo en njiilo
Yo min njiilo
Yo on njiilo
Yo ɓe njiilo

Inɗe ceekaaɗe e Yiilaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Yiilaade

jiiliiɗo yiiliiɓe jiilotooɗo yiilotooɓe jiilorgal jiilorɗe jiilagol jiilali jiilol jiili
njiildi njiilri jiilɗi yiilannde jiilanɗe yiiloore jiilooje yiilo jiile yiilre
jiile

Inɗe ceekaaɗe e Yiilaade jahduɗe pelle inɗeYiilaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Yiilaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Yiilaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Yiilaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e YiilaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Yiilaade e deftere ndee.