Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ballaade

Ballaade

Ballaade ko Daande baɗotoongal

Ballaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Etaade jaggude, fawde junngo mum e ko woɗɗi ɗum seeɗa

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Ballaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi balli
A balli
O balli
En mballi
Min mballi
On mballi
Ɓe mballi
Timmungal ɗimmal
mballii-mi
mballi-ɗaa
O ballii
mballi-ɗen
Min mballii
mballi-ɗon
Ɓe mballii
Timmungal ɗimmal
Miin ballii
Aan ballii
Kaŋko ballii
Enen mballii
Minen mballii
Onon mballii
Kamɓe mballii
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe ballii
Aɗa ballii
Ombo ballii
Eɗen mballii
Emin mballii
Oɗon mballii
Eɓe mballii
Timmungal tataɗal
Mi balliima
A balliima
O balliima
En mballiima
Min mballiima
On mballiima
Ɓe mballiima

Jogorngal nayaɓal
Miin ballotoo
Aan ballotoo
Kaŋko ballotoo
Enen mballotoo
Minen mballotoo
Onon mballotoo
Kamɓe mballotoo
Jogorngal tataɓal
Mi balloto
A balloto
O balloto
En mballoto
Min mballoto
On mballoto
Ɓe mballoto
Jogorngal ɗimmal
Mi balloo
mballo-ɗaa
O balloo
mballo-ɗen
Min mballoo
mballo-ɗon
Ɓe mballoo
Jogorngal gadanal
Yo mi ballo
Yo a ballo
Yo o ballo
Yo en mballo
Yo min mballo
Yo on mballo
Yo ɓe mballo

Inɗe ceekaaɗe e Ballaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Ballaade

balliiɗo balliiɓe ballotooɗo ballotooɓe ballorgal ballorɗe ballagol ballali ballol balli
mballidi mballiri balliɗi ballannde ballanɗe balloore ballooje ballo balle ballere
balle

Inɗe ceekaaɗe e Ballaade jahduɗe pelle inɗeBallaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ballaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ballaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ballaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e BallaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Ballaade e deftere ndee.