A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Bablude

Bablude

Bablude ko Daande Baɗowal

Bablude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Haalde ko gastaa tawa nii faamotaako no feewi

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Bablude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi bablu
A bablu
O bablu
En mbablu
Min mbablu
On mbablu
Ɓe mbablu
Timmungal ɗimmal
mbablu-mi
mbablu-ɗaa
O babli
mbablu-ɗen
Min mbabli
mbablu-ɗon
Ɓe mbabli
Timmungal ɗimmal
Miin babli
Aan babli
Kaŋko babli
Enen mbabli
Minen mbabli
Onon mbabli
Kamɓe mbabli
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe babli
Aɗa babli
Ombo babli
Eɗen mbabli
Emin mbabli
Oɗon mbabli
Eɓe mbabli
Timmungal tataɗal
Mi bablii
A bablii
O bablii
En mbablii
Min mbablii
On mbablii
Ɓe mbablii

Jogorngal nayaɓal
Miin bablata
Aan bablata
Kaŋko bablata
Enen mbablata
Minen mbablata
Onon mbablata
Kamɓe mbablata
Jogorngal tataɓal
Mi bablat
A bablat
O bablat
En mbablat
Min mbablat
On mbablat
Ɓe mbablat
Jogorngal ɗimmal
Mi babla
mbablaa
O babla
mbablen
Min mbabla
mbablon
Ɓe mbabla
Jogorngal gadanal
Yo mi bablu
Yo a bablu
Yo o bablu
Yo en mbablu
Yo min mbablu
Yo on mbablu
Yo ɓe mbablu

Inɗe ceekaaɗe e Bablude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Bablude

babloowo bablooɓe babluɗo babluɓe bablirgal bablirɗe bablal bable bablugol babluli
bablol babli mbablidi mbabliri babliɗi bablannde bablanɗe babloore bablooje bablo
bable bablere bable

Inɗe ceekaaɗe e Bablude jahduɗe pelle inɗe

babloowo o mbablooba ba mbabloori ndi bablowol ngol mbablooka ka mbablooki ki mbablooru ndu bablokal kal bablowal ngal bablowel ngel
mbabloongo ngo mbabloore nde mbabloongu ngu mbabloonge nge mbablowum ɗum mbablowam ɗam bablooɓe ɓe bablooɗe ɗe bablooɗi ɗi mbablokon kon


Bablude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Bablude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Bablude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Bablude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e BabludeCeerno amadaliw ɓeydani en Bablude e deftere ndee.