A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Accude

Accude

Accude ko Daande Baɗowal

Accude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Woppude
Nattude jaggude

Ɗaccude (Ɓeydol amadaliw)

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Accude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi accu
A accu
O accu
En ngaccu
Min ngaccu
On ngaccu
Ɓe ngaccu
Timmungal ɗimmal
ngaccu-mi
ngaccu-ɗaa
O acci
ngaccu-ɗen
Min ngacci
ngaccu-ɗon
Ɓe ngacci
Timmungal ɗimmal
Miin acci
Aan acci
Kaŋko acci
Enen ngacci
Minen ngacci
Onon ngacci
Kamɓe ngacci
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe acci
Aɗa acci
Ombo acci
Eɗen ngacci
Emin ngacci
Oɗon ngacci
Eɓe ngacci
Timmungal tataɗal
Mi accii
A accii
O accii
En ngaccii
Min ngaccii
On ngaccii
Ɓe ngaccii

Jogorngal nayaɓal
Miin accata
Aan accata
Kaŋko accata
Enen ngaccata
Minen ngaccata
Onon ngaccata
Kamɓe ngaccata
Jogorngal tataɓal
Mi accat
A accat
O accat
En ngaccat
Min ngaccat
On ngaccat
Ɓe ngaccat
Jogorngal ɗimmal
Mi acca
ngaccaa
O acca
ngaccen
Min ngacca
ngaccon
Ɓe ngacca
Jogorngal gadanal
Yo mi accu
Yo a accu
Yo o accu
Yo en ngaccu
Yo min ngaccu
Yo on ngaccu
Yo ɓe ngaccu

Inɗe ceekaaɗe e Accude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Accude

gaccoowo accooɓe gaccuɗo accuɓe gaccirgal gaccirɗe gaccal gacce gaccugol gacculi
gaccol gacci ngaccidi ngacciri gacciɗi accannde gaccanɗe accoore gaccooje acco
gacce accere gacce

Inɗe ceekaaɗe e Accude jahduɗe pelle inɗe

gaccoowo o ngaccooba ba ngaccoori ndi gaccowol ngol ngaccooka ka ngaccooki ki ngaccooru ndu gaccokal kal gaccowal ngal gaccowel ngel
ngaccoongo ngo ngaccoore nde ngaccoongu ngu ngaccoonge nge ngaccowum ɗum ngaccowam ɗam accooɓe ɓe gaccooɗe ɗe gaccooɗi ɗi ngaccokon kon


Accude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Accude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Accude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Accude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e AccudeCeerno amadaliw ɓeydani en Accude e deftere ndee.