A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Sorde

Sorde

Sorde ko Daande Baɗowal

Sorde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Rewde les palal

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Sorde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi sor
A sor
O sor
En cor
Min cor
On cor
Ɓe cor
Timmungal ɗimmal
cor-mi
cor-ɗaa
O sori
cor-ɗen
Min cori
cor-ɗon
Ɓe cori
Timmungal ɗimmal
Miin sori
Aan sori
Kaŋko sori
Enen cori
Minen cori
Onon cori
Kamɓe cori
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe sori
Aɗa sori
Ombo sori
Eɗen cori
Emin cori
Oɗon cori
Eɓe cori
Timmungal tataɗal
Mi sorii
A sorii
O sorii
En corii
Min corii
On corii
Ɓe corii

Jogorngal nayaɓal
Miin sorata
Aan sorata
Kaŋko sorata
Enen corata
Minen corata
Onon corata
Kamɓe corata
Jogorngal tataɓal
Mi sorat
A sorat
O sorat
En corat
Min corat
On corat
Ɓe corat
Jogorngal ɗimmal
Mi sora
coraa
O sora
coren
Min cora
coron
Ɓe cora
Jogorngal gadanal
Yo mi sor
Yo a sor
Yo o sor
Yo en cor
Yo min cor
Yo on cor
Yo ɓe cor

Inɗe ceekaaɗe e Sorde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Sorde

coroowo sorooɓe corɗo sorɓe corirgal corirɗe coral core corgol corli
corol cori cordi corri corɗi sorannde coranɗe soroore corooje soro
core sorre core

Inɗe ceekaaɗe e Sorde jahduɗe pelle inɗe

coroowo o corooba ba coroori ndi corowol ngol corooka ka corooki ki corooru ndu corokal kal corowal ngal corowel ngel
coroongo ngo coroore nde coroongu ngu coroonge nge corowum ɗum corowam ɗam sorooɓe ɓe corooɗe ɗe corooɗi ɗi corokon kon


Sorde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Sorde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Sorde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Sorde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e SordeCeerno amadaliw ɓeydani en Sorde e deftere ndee.