A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Feewnude

Feewnude

Feewnude ko Daande Baɗowal

Feewnude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Moƴƴitinde ko bonnoo. Renndinde kulle e laalaaɗe haa jibina ko nafata

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Feewnude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi feewnu
A feewnu
O feewnu
En peewnu
Min peewnu
On peewnu
Ɓe peewnu
Timmungal ɗimmal
peewnu-mi
peewnu-ɗaa
O feewni
peewnu-ɗen
Min peewni
peewnu-ɗon
Ɓe peewni
Timmungal ɗimmal
Miin feewni
Aan feewni
Kaŋko feewni
Enen peewni
Minen peewni
Onon peewni
Kamɓe peewni
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe feewni
Aɗa feewni
Ombo feewni
Eɗen peewni
Emin peewni
Oɗon peewni
Eɓe peewni
Timmungal tataɗal
Mi feewnii
A feewnii
O feewnii
En peewnii
Min peewnii
On peewnii
Ɓe peewnii

Jogorngal nayaɓal
Miin feewnata
Aan feewnata
Kaŋko feewnata
Enen peewnata
Minen peewnata
Onon peewnata
Kamɓe peewnata
Jogorngal tataɓal
Mi feewnat
A feewnat
O feewnat
En peewnat
Min peewnat
On peewnat
Ɓe peewnat
Jogorngal ɗimmal
Mi feewna
peewnaa
O feewna
peewnen
Min peewna
peewnon
Ɓe peewna
Jogorngal gadanal
Yo mi feewnu
Yo a feewnu
Yo o feewnu
Yo en peewnu
Yo min peewnu
Yo on peewnu
Yo ɓe peewnu

Inɗe ceekaaɗe e Feewnude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Feewnude

peewnoowo feewnooɓe peewnuɗo feewnuɓe peewnirgal peewnirɗe peewnal peewne peewnugol peewnuli
peewnol peewni peewnidi peewniri peewniɗi feewnannde peewnanɗe feewnoore peewnooje feewno
peewne feewnere peewne

Inɗe ceekaaɗe e Feewnude jahduɗe pelle inɗe

peewnoowo o peewnooba ba peewnoori ndi peewnowol ngol peewnooka ka peewnooki ki peewnooru ndu peewnokal kal peewnowal ngal peewnowel ngel
peewnoongo ngo peewnoore nde peewnoongu ngu peewnoonge nge peewnowum ɗum peewnowam ɗam feewnooɓe ɓe peewnooɗe ɗe peewnooɗi ɗi peewnokon kon


Feewnude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Feewnude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Feewnude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Feewnude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e FeewnudeCeerno amadaliw ɓeydani en Feewnude e deftere ndee.