Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Taataade

Taataade

Taataade ko Daande baɗotoongal

Taataade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Reegde tawa welaaka haa yana walla ɗesa yande

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Taataade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi taati
A taati
O taati
En taati
Min taati
On taati
Ɓe taati
Timmungal ɗimmal
taatii-mi
taati-ɗaa
O taatii
taati-ɗen
Min taatii
taati-ɗon
Ɓe taatii
Timmungal ɗimmal
Miin taatii
Aan taatii
Kaŋko taatii
Enen taatii
Minen taatii
Onon taatii
Kamɓe taatii
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe taatii
Aɗa taatii
Ombo taatii
Eɗen taatii
Emin taatii
Oɗon taatii
Eɓe taatii
Timmungal tataɗal
Mi taatiima
A taatiima
O taatiima
En taatiima
Min taatiima
On taatiima
Ɓe taatiima

Jogorngal nayaɓal
Miin taatotoo
Aan taatotoo
Kaŋko taatotoo
Enen taatotoo
Minen taatotoo
Onon taatotoo
Kamɓe taatotoo
Jogorngal tataɓal
Mi taatoto
A taatoto
O taatoto
En taatoto
Min taatoto
On taatoto
Ɓe taatoto
Jogorngal ɗimmal
Mi taatoo
taat-ɗaa
O taatoo
taat-ɗen
Min taatoo
taat-ɗon
Ɓe taatoo
Jogorngal gadanal
Yo mi taato
Yo a taato
Yo o taato
Yo en taato
Yo min taato
Yo on taato
Yo ɓe taato

Inɗe ceekaaɗe e Taataade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Taataade

taatiiɗo taatiiɓe taatotooɗo taatotooɓe taatorgal taatorɗe taatagol taatali taatol taati
taatdi taatri taatɗi taatannde taatanɗe taatoore taatooje taato taate taatre
taate

Inɗe ceekaaɗe e Taataade jahduɗe pelle inɗeTaataade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Taataade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Taataade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Taataade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e TaataadeCeerno amadaliw ɓeydani en Taataade e deftere ndee.