A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Taatde

Taatde

Taatde ko Daande Baɗowal

Taatde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ɓoodde, haa kala ko yowitii heen, reegat

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Taatde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi taat
A taat
O taat
En taat
Min taat
On taat
Ɓe taat
Timmungal ɗimmal
taat-mi
taat-ɗaa
O taati
taat-ɗen
Min taati
taat-ɗon
Ɓe taati
Timmungal ɗimmal
Miin taati
Aan taati
Kaŋko taati
Enen taati
Minen taati
Onon taati
Kamɓe taati
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe taati
Aɗa taati
Ombo taati
Eɗen taati
Emin taati
Oɗon taati
Eɓe taati
Timmungal tataɗal
Mi taatii
A taatii
O taatii
En taatii
Min taatii
On taatii
Ɓe taatii

Jogorngal nayaɓal
Miin taatata
Aan taatata
Kaŋko taatata
Enen taatata
Minen taatata
Onon taatata
Kamɓe taatata
Jogorngal tataɓal
Mi taatat
A taatat
O taatat
En taatat
Min taatat
On taatat
Ɓe taatat
Jogorngal ɗimmal
Mi taata
taataa
O taata
taaten
Min taata
taaton
Ɓe taata
Jogorngal gadanal
Yo mi taat
Yo a taat
Yo o taat
Yo en taat
Yo min taat
Yo on taat
Yo ɓe taat

Inɗe ceekaaɗe e Taatde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Taatde

taatoowo taatooɓe taatɗo taatɓe taatirgal taatirɗe taatal taate taatgol taatli
taatol taati taatdi taatri taatɗi taatannde taatanɗe taatoore taatooje taato
taate taatre taate

Inɗe ceekaaɗe e Taatde jahduɗe pelle inɗe

taatoowo o taatooba ba taatoori ndi taatowol ngol taatooka ka taatooki ki taatooru ndu taatokal kal taatowal ngal taatowel ngel
taatoongo ngo taatoore nde taatoongu ngu taatoonge nge taatowum ɗum taatowam ɗam taatooɓe ɓe taatooɗe ɗe taatooɗi ɗi taatokon kon


Taatde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Taatde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Taatde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Taatde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e TaatdeCeerno amadaliw ɓeydani en Taatde e deftere ndee.